back Fakultní nemocnice u sv. Anny

Realizace zakázky v Brně v areálu nemocnice u sv. Anny , pro sdružení firem OHL ŽS, a.s. a GEOSAN GROUP a.s. , rozdělena do dvou etap.

V první etapě se jedná o dodávku provětrávaného opláštění z plechových atypických kazet v různé škále barevnosti dle vzorníku RAL.

Celková plošná výměra kazetového obkladu je 4500 m2.

Návazně na plošný obklad navazuje oplechování atik a okenních parapetů, včetně říms a ostění v běžných metrech.

Součástí dodávky jsou dvě celoprosklené schodišťové věže pro objekty C a B.

Dodávka pro druhou etapu v roce 2013 zahrnuje plošný kazetový obklad s návazným oplechováním a proskleným světlíkem v části vstupního atria.

Předání první etapy je datováno k 08/2012, následně předání druhé etapy , která se v současné době projektuje a probíhá částí vzorkování je 09/2013

FN u sv. Anny,Brno


Celkový pohled

FN u sv. Anny,Brno


Provětrávané opláštění

FN u sv. Anny,Brno


Prosklené schodiště

FN u sv. Anny,Brno


Provětrávané opláštění

FN u sv. Anny,Brno


Provětrávané opláštění

FN u sv. Anny,Brno


Provětrávané opláštění

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

Zakázka: Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Generální dodavatel: OHL ŽS, a.s.
GEOSAN GROUP a.s.
Termín realizace: 2012