back Masarykova univerzita Brno - Ceitec

Zakázka CEITEC realizovaná v průběhu roku 2013 pro firmu KONSIT a.s.

Vstupní fasáda - bodové strukturální zasklení
Celoskleněná fasáda s polygonálním půdorysem z izolačních dvojskel nesených na nerezových systémových bodech Sadev osazených ve sklárně do dvojskel. Body šroubovány k odpovídajícím systémovým pavoukům, které některým z systémových principů řeší potřebné dilatace v zavěšení dvojskel. Spáry zasklení z exteriéru uzavřeny silikonovým tmelem černé barvy Dow Corning DC 897. Prostorová podkonstrukce fasády, sloužící k ukotvení pavouku bodového zasklení, tvořená soustavou masivních konzol a soustavou z vzpěr a předpínaných táhel v úrovni podlaží.

Rondor
Komplet dvou obloukových dvoukřídlových dveří s příslušnými obloukovými pohony obloukových křídel s obloukovými ostěními opláštěnými z obou stran kovovým obkladem.

Kruhové světlíky
Prosklené prvky ze skružených AL sloupko-příčkových systémových profilů pohledové šířky 50-60mm s vhodně vyrešenými atypickými detaily odvodnění a odvětrání zasklívacích drážek. Spára na obvodu skla z exteriéru uzavřená silikonovým tmelem černé barvy Dow Corning DC897. Zasklení kruhového světlíku čirými trojskly ESG/ESG/VSG.

Požární schodište - Opláštení obvodu tahokovem , opláštění jádra lamelami
Na vnejším obvodu únikových kruhových schodišť jsou navrženy vodorovné pásy tahokovu se svislými okraji zahnutými a začištenými sevřením mezi pásoviny sešroubované nerezovými šroubky s čepicovými maticemi. Vodorovné okraje pásu přinýtovány přes plechové podložky k vodorovným skruženým příčkám podkonstrukce. Válcová plocha vysokého vnitřního prstence schodište z exteriéru opláštěna vertikálně kladenými kovovými lamelami s minimální spárou s neviditelným uchycením k vodorovným skruženým pásovinám podkonstrukce a všemi potřebnými klempířskými prvky.

Světlík

Ocelová podkonstrukce světlíku
Nosná ocelová podkonstrukce světlíku je tvořena obloukovými vazníky profilu TR 193,7x10 mm rozmístěných v osové vzdálenosti 4 m. Tyto vazníky jsou uloženy na eliptickou železobetonovou atikovou zídku a kotveny přivařením k předem zabetonovaným kotevním deskám

Hliníkový sloupko-příčkový rastr
Fasádní rastr pohledové šírky 50-60mm zajištující příslušné odvodnění a odvětrání zasklívacích spár i upevnění trojskel ze systému Schüeco FW50+. Zasklení plochy světlíku čirými trojskly ESG/ESG/VSG upevňovanými v prostoru meziskelních rámečků s požadovanou světelnou a protisluneční charakteristikou. Geometrie zasklení je navržena z rovinných lichobežníků uspořádaných do tvaru navazujících komolých jehlanů naležato.

Ceitec


Světlík - pohled z interiéru

Ceitec


Světlík - pohled z exteriéru

Ceitec


Provětráváná fasáda z vlnitého plechu

Ceitec


Požární schodiště - opláštění tahokovem

Ceitec


Mikroskopy

Ceitec


Celkový pohled

Ceitec


Celkový pohled

Ceitec


Pohled na světlík

Ceitec

Zakázka: Masarykova univerzita Brno - Ceitec
Generální dodavatel: KONSIT a. s.
Termín realizace: 2013