back Spojovací most N2 objektu CLASSIC 7 – Praha

Kompletní dodávka prosklené fasády spojovacího mostu části objektu N2, zakázky CLASSIC 7. Spojovací most je novostavbou vetknutou do staré průmyslové výstavby přístavu Holešovice.

Obvodový plášť objektu je navržen ze systémových profilů SCHUCO , které tvoří obvodový nosný rastr pro zasklení.Zasklení je provedeno izolačním dvojsklem na celou výšku patra v rastru 1500mm s předsunutou čistící lávkou, která zároveň vynáší stínění fasády.

Stínění fasády je výrazným prvkem objektu a je tvořeno z hliníkových lamel SCHUCO vynášených na ocelové konstrukci vetknuté bodově do pláště fasády. Celý fasádní plášť je potom rozdělen do požárních úseků a to dle požadavků architekta na průhledné a neprůhledné výplně s požární odolností.

Spojovací most N2 objektu CLASSIC 7 – Praha


Detail pochozí čistící lávky a nosné OK.lamely se zakončujícím profilem stínění.

Spojovací most N2 objektu CLASSIC 7 – Praha


Pohled na část fasády osazené vodorovným stíněním lamel SCHUCO s přechodem do části bez stínění.

Spojovací most N2 objektu CLASSIC 7 – Praha


Detail kotvení konce křídla stínící lamely.

Spojovací most N2 objektu CLASSIC 7 – Praha


Pohled na část nové fasády spojovacího mostu N2 v návaznosti na původní zástavbu přístavu Holešovice.

Spojovací most N2 objektu CLASSIC 7 – Praha


Celkový pohled na jižní část fasády v návaznosti na přiléhající objekty.

Spojovací most N2 objektu CLASSIC 7 – Praha

Zakázka: CLASSIC 7
Generální projektant: CMC architects a.s.
Generální dodavatel: PORR (Česko) a.s.
Termín realizace: 2008