back Nová Kanadská ambasáda

Realizace objektu B amabasády (novostavba) a objektu C vrátnice.

Obvodová stěna technického zázemí a únikového schodiště
Provětrávaná fasáda krytá hliníkovými lamelami tvaru C. Jedná se o standardní provětrávanou fasádu kotvenou přes hliníkový rošt k železobetonové konstrukci stavby. Všechny lamely jsou v povrchové úpravě barvy RAL 9006.

Provětrávaná skleněná fasáda
Jedná se o provětrávanou fasádu na hliníkovém roštu s tepelnou izolací kotvenou k železobetonové konstrukci budovy.

Venkovní žaluzie
Exteriérové žaluzie ovládané elektropohonem jsou řešeny jako hliníkové lamely. Řídicí systém umožňuje jednak zabezpečení výrobku proti poškození silným větrem a povětrnostními vlivy, dále umožňuje pomocí světelných čidel automatickou funkci stínění fasády i v době nepřítomnosti uživatelů.

Rastrová sloupko – příčková fasáda
U části fasády objektu C a u spojovacího krčku je použita hliníková rastrová fasáda. Základními prvky jsou systémové hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem při vnějším lící v úrovni zasklení. Povrchová úprava hliníkové konstrukce práškovým lakem odstínu RAL 9006. K zasklení je použito izolační dvojsklo s lepeným bezpečnostním sklem na vnitřní straně.

Montáž speciálních protivýbuchových oken ze systému Schüco, která je první realizace v České republice.

Nová Kanadská ambasáda


Celkový pohled

Nová Kanadská ambasáda


Nová budova + skleněná předstěna

Nová Kanadská ambasáda


Nová budova + skleněná předstěna

Kanadská ambasáda

Zakázka: Nová Kanadská ambasáda
Generální dodavatel: Interma a. s.
Termín realizace: 2013