back Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně

Kompletní dodávka prosklených fasád, pásových světlíků nad baletními zkušebnami, fasádního pláště z žárově pozinkovaného rýhovaného ocelového plechu se stínícími prvky nad okny, prosklené markýzy nad hlavním vstupem pro zaměstnance, oken a dveří v exteriérových i interiérových prostorách a opláštění akustické stěny Hudebního divadla v Karlíně na ulici Křižíkova, Praha 8.

Prosklené fasády jsou konstrukčně zpracovány z ocelových šroubovaných ,,T“ profilů s nakládacím ocelovým systémem WICONA. Zasklení je provedeno izolačními bezpečnostními skly bez přesahů a překryto slim lištou. V baletní zkušebně bylo součástí proskleného okna i dodávka mechanicky ovládaných žaluzií.

Prosklené světlíky, okna a dveře jsou provedeny ze standardního ocelového systému WICONA a zaskleny izolačními skly různých tepelných a zvukových parametrů a jednoduchým sklem s potiskem, lemování z ocelového plechu s izolační vrstvou z tvrzeného polystyrénu.

Fasádní plášť je proveden z ocelových plechových šablon, které tvoří i atiky. Mají povrchovou úpravu žárového zinkování a jsou opatřeny uzavíracím bezbarvým lakem. Tyto šablony jsou vyneseny podkonstrukcí z ohýbaných omega profilů, mezi které je provedena tepelná izolace kotvená talířovými hmoždinkami. Součástí opláštění byla i dodávka požárních žebříků a zábradlí teras z ocelových profilů a kari sítí.

Stínící prvky nad okny jsou provedeny z ocelového tahokovu a opatřeny žárovým zinkováním. Prosklená markýza nad vstupem je tvořena z lepeného skla s rastrovaným potiskem, které je vyneseno ocelovými táhly.

Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně


rohový detail opláštění z ocelového plechu (rýhovaný) v povrchové úpravě žárový zinek - dvousložkový lak

Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně


střešní hřebenové světlíky

Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně


detail horního oplechování a lištování izolačních dvojskel na střešním světlíku

Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně


pohled na stěnu fasády z ocelových kazet. V horní části 1NP je provedena hluková zábrana pro VZT

Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně


detail přechodu kazetového opláštění na skleněnou fasádu zasklenou izolačním dvojsklem

Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně


umístění skleněné fasády do původní zástavby

Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně


spárování kazetového obkladu

Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně


umístění systémových oken do kazetového obkladu

Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně


stínění části oken

Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně


zapracování kazetového obkladu do požárních dveří s prosklením

Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně

Zakázka: Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně
Generální architekt: Fa. ANIMA a.s.
Generální projektant: Fa. PRAGOPROJEKT a.s.
Generální dodavatel: Metrostav a.s., Skanska CZ a.s.
Termín realizace: 2006