back OAB Biskupská, Ostrava

Jedná se o prosklený fasádní plášť ze systému WICONA, se strukturálním zasklením izolačním trojsklem a stínícím prvek o celkové výměře do 2000 m2 plochy.

Nosný systém, rastr fasády WICONA byl vzhledem k velké váze zasklení kombinován fasádním sloupkem WICTEC 50 a příčníkem WICTEC 60. Zvolený příčník WICTEC 60 zároveň umožňoval zvládnutí potřebné tolerance pro nepřesnosti betonového skeletu a samotný pohyb celé konstrukce.

Vzhledem k unikátnímu návrhu rastrování fasády jsou jednotlivá patra dělena pouze jedním příčníkem, který je dále osazen akustickým panelem a protipožární konstrukcí. Tím je dosažena čistá plocha fasády s osazením jednotlivých skel na celou výšku podlaží bez běžně používané neprůhledné výplně v místě parapetu.

Požadované technické řešení tímto kladlo velké nároky na samotné kotvení rastru fasády, kdy je veškeré kotvení prováděno ze strany exteriéru v místě betonové podlahy o skladbě 300 mm.

Na zakázce je použito izolační trojsklo s vloženým stínicím prvkem eloxovaného tahokovu s oky 90 – 40 mm, kdy stínící prvek tahokovu pomocí měnících se světelných podmínek rozehrává pocit živosti celé fasády. Kompaktnost fasády umocňuje její strukturální provedení a tím potlačení jakýchkoliv překážek v její čistotě.

OAB Biskupská, Ostrava


Pohled OAB Biskupská

OAB Biskupská, Ostrava


Detail OAB Biskupská, Ostrava

OAB Biskupská, Ostrava:

Zakázka: OAB Biskupská, Ostrava
Generální projektant: ­Eiffage Construction Česká republika, s.r.o.
Termín realizace: 2010