back Obchodní centrum Omega Brno

Kompletní dodávka prosklené a prosvětlené fasády s orientací k náměstí Svobody s rastrem vložených hliníkových oken. Dále dodávka prosklené ocelové fasády s orientací do vnitřního traktu objektu.

Prosvětlená prosklená fasáda je tvořena z nosné ocelové konstrukce, na kterou jsou zavěšeny probarvená skla, které doplňují hliníková okna. Ta jsou zapuštěna do plechových boxů, které zároveň slouží jako technické vstupy pro revizi a kontrolu prosvětlení.

Ocelová prosklená fasáda ve vnitřním traktu je navržena jako maximální prosklení s minimální viditelnou nosnou konstrukcí. Tento požadavek vedl k výrobě atypické konstrukce profilu T se zasklením izolačním dvojsklem o rozměrech 1500 - 3900mm.

Obchodní centrum Omega Brno


Vnitřní fasáda z nosné ocelové konstrukce tvaru T se zasklením. Z venkovní části je fasáda strukturální s tmelenou spárou.

Obchodní centrum Omega Brno


Část fasády z probarvených mléčných skel v návaznosti na přiléhající objekt.

Obchodní centrum Omega Brno


Celková plocha prosklené fasády k náměstí Svobody.

Obchodní centrum Omega Brno


Zasklívání probarvených skel pomocí elektrické přísavky na ocelovou konstrukci s osazením plechových boxů.

Obchodní centrum Omega Brno


Osazení probarveného mléčného skla na určené místo v celkovém rastru fasády.

Obchodní centrum Omega Brno


Podsvícení probarvených mléčných skel v ploše fasády k náměstí Svobody.

Obchodní centrum Omega Brno

Zakázka: Obchodní centrum Omega Brno (dříve Amadeus)
Generální projektant: sdružení Kuba, Pilař architekti
Generální dodavatel: Krušnohorská stavební spol. s.r.o.
Termín realizace: 2005