back Na Příkopě 14 - obchodní - administrativní budova, Praha 1

Generálním dodavatelem stavby je Unistav a.s.

Na zakázce byly realizována okna a fasáda ze systému Schuco. Okna jsou doplněna o meziokenní prvky "píšťaly" z hliníkového plechu v barvě zoxidované mědi.

Fasáda ze systémových profilů Schuco sloupek - paždík, zasklená bezpečnostním izolačním dvojsklem a v místech podlah je fasáda zasklenena izolačními panely ze smaltovaných skel. Jižní část fasády je doplněna o slunolamy.

Příkop


Atrium A

Příkop


Atrium A

Příkop


Atrium A

Příkop


Atrium A

Příkop


Atrium A

Příkop


Atrium A včetně slunolamu

Příkop


Atrium B

Na Příkopě 14

Zakázka: Na Příkopě 14
Generální dodavatel: Unistav a. s.
Termín realizace: 2013