back RIVER PARK, Bratislava - Komplex objektů s prezentací objektu D2, sídlem banky J&T

V první etapě zajištění kompletní projektovou dokumentaci LOP na blok D2 o celkové výměře 20 000m2

V druhé etapě realizace zajištění projektu, výroby a montáž dvou vstupních parterů bloku.

Nosná konstrukce parteru byla vzhledem k náročnosti vyklonění fasády a obloukových nároží tvořena řadou speciálně navržených svislých a vodorovných žiletek s osazením profilů WICONA. Tím došlo k vytvoření vzdušného rastru s následným zasklením izolačním dvojsklem v nárožích obloukovým.

V případě projektu skleněného vykloněného nároží se jednalo o tvar izolačního dvojskla, který lze označit jako část kužele.

Hlavní vstup do parteru a sídla společnosti J&T zajišťuje vstupní karusel s kazetovým obkladem v provedení nerez, kopírujícím vyklonění fasády v obloukové části.

Zakázka RIVER PARK je v rámci celého komplexu a zasazením jedinečná jak v samotné realizaci, tak v přínosu části Bratislavy.

RIVER PARK, Bratislava


Pohled

RIVER PARK, Bratislava


Pohled na RIVER PARK BLOK D.

RIVER PARK, Bratislava


Interiér RIVER PARK.

RIVER PARK, Bratislava

Zakázka: RIVER PARK - Bratislava
Generální projektant: FENESTRA SK,
spol. s r. o.
Termín realizace: 2010