back Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Božetěchova v Brně

Kompletní dodávka prosklených fasád, interiérových příček a ocelových konstrukcí v celkovém prostoru kampusu VUT Božetěchova.

Prosklené fasády jsou konstrukčně zpracovány ze systémových hliníkových prvků WICONA, SAPA. Zasklení je provedeno z jednoduchých, nebo izolačních dvojskel s různými parametry tepelného a zvukového útlumu.

Část prosklených fasád je provedena s přiznanou nosnou dřevěnou konstrukcí, která tvoří rastr pro zasklení.

Interiérové příčky tvoří požární a nepožární uzávěry v jednotlivých částech objektu kampusu. Interiérové příčky jsou navrženy z ocelové nosné konstrukce částečně zapuštěné do zdiva. Dodávku ocelových konstrukcí tvoří spojovací koridory a plošiny v komunikačních částech kampusu VUT Božetěchova.

Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Božetěchova v Brně


Nároží předvěšené fasády z bezpečnostního skla. Nosný rastr předvěšené fasády tvoří systémové profily WICONA. Nosný rastr je zavěšen na ocelových kotvách vetknutých do fasády.

Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Božetěchova v Brně


Plocha předvěšené fasády s pásem větracích mřížek.

Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Božetěchova v Brně


Fasáda z izolačních dvojskel nepravidelných tvarů. Nepravidelnost je zvýrazněna barevností přítlačných lišt.

Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Božetěchova v Brně


Atypická ocelová konstrukce s obloukovým zasklením. Ocelová konstrukce je částečně zapuštěna ve zdivu.

Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Božetěchova v Brně


Polostrukturální fasáda s dřevěnými okny v návaznosti na spojovací koridor. Fasáda je v ploše stíněna systémem předvěšených žaluzií.

Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Božetěchova v Brně


Skleněná fasáda s vloženým dřevěným oknem a předvěšeným systémem stínících rolet.

Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Božetěchova v Brně


Detail proskleného rohu fasády z nepravidelných tvarů v návaznosti na konstrukci střechy.

Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Božetěchova v Brně


Prosklené fasády s vnitřní nosnou dřevěnou konstrukcí. Vnitřní dřevěnou konstrukci tvoří lepené konstrukční hranoly o rozměru 200x60 mm.

Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Božetěchova v Brně


Vnitřní protipožární příčka s odolností EI 15. Nosná konstrukce je tvořena z ocelových profilů s chladícím materiálem pro odvod tepla v případě požáru.

Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Božetěchova v Brně


Vnitřní nosná dřevěná konstrukce z lepených konstrukčních hranolů o rozměru 200x60 mm. Zasklení je provedeno na systémový profil WICONA ukotvený do obvodu dřevěných prvků.

Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Božetěchova v Brně

Zakázka: Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Božetěchova v Brně
Generální projektant: ATELIER 2002
Generální dodavatel: UNISTAV a.s., IMOS Brno, a.s.
Termín realizace: 2005- 2007