back MOÚ Brno - Rekonstrukce stravovacího zařízení a budov technického zázemí

Dodávka prosklené fasády, samostatných oken a dveří, proskleného přístřešku a protipožárního spojovacího světlíku s hliníkovou konstrukcí.

Prosklená fasáda je tvořena ze systémových profilů WICONA se zasklením izolačním dvojsklem. Větrání fasády zajišťují vložená plovoucí křídla. Fasáda je stíněna systémem předvěšených žaluzií.

Protipožární prosklený světlík s odolností EW 15 minut částečně pochozí, na který volně navazují samostatná hliníková okna a dveře ze systému WICONA.

Zásobovací rampa stavby je zasklena skleněným přístřeškem vyneseným na táhlech DETAN.

MOÚ Brno - Rekonstrukce stravovacího zařízení a budov technického zázemí


Pohled na spojovací prosklený světlík s požární odolností EW 15 min.

MOÚ Brno - Rekonstrukce stravovacího zařízení a budov technického zázemí


Přechod z vodorovných skel s potiskem na svislé zasklení. Vzájemný horizontální styk skleněných výplní je tmelen.

MOÚ Brno - Rekonstrukce stravovacího zařízení a budov technického zázemí


Prosklená fasáda se systémem stínících prvků.

MOÚ Brno - Rekonstrukce stravovacího zařízení a budov technického zázemí


Samostatně vkládaná okna se spodní pevnou probarvenou výplní

MOÚ Brno - Rekonstrukce stravovacího zařízení a budov technického zázemí


Zavěšení skleněného přístřešku na táhlech DETAN.

MOÚ Brno - Rekonstrukce stravovacího zařízení a budov technického zázemí


Ocelová konstrukce pro uložení bezpečnostních skel přístřešku.

MOÚ Brno - Rekonstrukce stravovacího zařízení a budov technického zázemí

Zakázka: Rekonstrukce stravovacího zařízení a budov technického zázemí
Generální projektant: ATELIER 2002
Generální dodavatel: KALÁB – stavební firma, spol. s.r.o.
Termín realizace: 2006