germany flag english flag

MEGAMONT s.r.o. nabízí dodání a montáž:

Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce pro výrobní haly, montážní haly nebo občanskou výstavbu. Zajišťujeme projektovou dokumentaci, výrobu a montáž zvolené ocelové konstrukce a její opláštění s vložením oken, dveří, automatických vrat apod.
Ocelové konstrukce dodáváme dle jednotlivých projektů na přání zákazníka v přesně stanovených částech, které jsou na stavbě kompletovány šroubovým spojem, nebo svařováním, dále dle povrchové úpravy.

Zpracování materiálu pomocí CNC stroje

Nabízíme zpracování plošných materiálů ( Bond, AL plech, dřevo, cementovláknité desky, polykarbonátové desky apod.) pomocí CNC stroje typu HOMAG, na kterém lze provádět frézování, vrtání a řezání.

Fasády z hliníku a skleněných výplní

Nabízíme dodávku a montáž fasádních plášťů s nosnou konstrukcí pohledového rastru, který tvoří systémové profily firem WICONA, SCHÜCO, SAPA atd. se zasklením dle specifikace projektu. Rastr fasád může být dle požadavků zákazníka dále kombinován ze systémových profilů a nesystémových konstrukčních prvků, jako jsou například vynášecí ocelové kotevní body, v návaznosti na stavební připravenost objektu. Samotný návrh zasklení a typu zvolené konstrukce fasády záleží na požadované funkci a vzhledu fasádního pláště.

Výplně ve fasádách

nabízíme dodávku a montáž výplní ve fasádách včetně historické zástavby. Jedná se především o atypické konstrukce se zasklením, které dosahují požadované parametry norem. Realizace zahrnuje geodetické zaměření stavebních otvorů dle původního tvaru, včetně obloukových nepravidelných tvarů s přenosem dat do projektové dokumentace.
Dále nabízíme dodávku samostatných oken a dveří ze systému WICONA, SCHÜCO, SAPA do standardních stavebních otvorů v možné kombinaci hliníkových profilů s vloženým dřevěným křídlem dle přání zákazníka.

Střešní systémy včetně prosvětlení

nabízíme dodávku a montáž střešních světlíků hřebenových, pilových, oválných, dále dle specifikace požadavku zákazníka. Dodávka zahrnuje zpracování potřebné dokumentace dle požadavků, kdy nejčastěji provádíme kombinaci atypického kotvení nosné konstrukce světlíku do otvorů stavby s vložením systémových profilů pro uložení zasklení a odvod kondenzátu. Návaznosti světlíku na přiléhající konstrukce stavby jsou dále provedeny z hliníkového oplechování v barevném provedení dle zadání.

Zateplené opláštění průmyslových budov

nabízíme dodávku a montáž opláštění ze zateplených sendvičových kazet, nebo skládaného pláště. Skládané pláště jsou prováděny z vnitřních kazet, tepelné izolace a nosného rastru pro venkovní kazetový plášť. Venkovní pohledový plášť může být navržen dle požadavku zákazníka v různém rastrování kazet s vložením oken, dveří, případně větracích mřížek. Barevnost opláštění dle vzorníku RAL.

Fasády s dřevěným konstrukčním rastrem

nabízíme dodávku skleněných fasád s pohledovým interiérovým rastrem z konstrukčního dřevěného hranolu. Spoje na konstrukčním hranolu jsou provedeny jako skryté bez viditelných šroubů a jiného kotvení. Skleněné výplně jsou osazeny na dřevěný rastr pomocí systémových profilů, které zajišťují přerušení tepelného mostu a odvod kondenzátu tak, aby dřevo nepřišlo do kontaktu s vlhkostí. Samotná povrchová úprava dřevěných prvků a odstín skleněných výplní je prováděna na přání zákazníka.

Zasklívání nadrozměrných skel

nabízíme zasklívací práce nadrozměrných skel do váhy 600 kg a rozměru skleněné výplně 4 x 4 m. Zasklívání lze provádět jak ve svislém, tak i ve vodorovném směru. Zasklívání provádíme vakuovým manipulátorem s vlastním pohonem a energií bez přívodního kabelu. Tedy lze provádět práce ve výškách.

Samostatná projekční činnost pro všechny stupně dokumentace

Projekční kancelář firmy MEGAMONT s.r.o. zpracovává veškerou dokumentaci v elektronické podobě v programech AutoCAD 2012 a AUTODESK INVENTOR, který je výkonným 3D modelářem. S danou podporou daného projekčního zázemí nabízíme ve všech stupních dokumentace vysokou kvalitu zpracování.Zpracovávané stupně dokumentace

 • Návrh technického řešení

 • - konzultační činnost a zpracování návrhů zejména pro architekty a generální projektanty.


 • Dokumentace pro výběr dodavatele

 • - upřesňující rozsah, technické řešení a konkrétní kvalitativní specifikaci konstrukcí.


 • Dodavatelská dokumentace
 • – dokumentace pro odsouhlasení
 • - podrobně řešící dodávané konstrukce včetně napojení na okolní stavbu.


 • Výrobní a montážní dokumentace

 • - postavená na Dodavatelské dokumentaci obsahující všechny podklady pro výrobu a montáž.


 • Dokumentace skutečného provedení


 • Projektová a inženýrská činnost v oblasti ocelových konstrukcí, opláštění AL fasádních plášťů

Informace

Rozsah jednotlivých stupňů je vždy individuálně upraven dle požadavku zákazníka.