Finance: Solární panely 2022: Na dotace stále dosáhnete!

Dotace Solární Panely 2022

Nová zelená úsporám Light

Program Nová zelená úsporám Light je skvělou zprávou pro všechny, kteří chtějí ušetřit za energie a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Jde o zjednodušenou verzi programu Nová zelená úsporám, která je určena zejména pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

V rámci programu Nová zelená úsporám Light můžete získat dotace na pořízení solárních panelů v roce 2022. Dotace se vztahují na fotovoltaické systémy do výkonu 10 kWp a pokrývají až 50 % celkových nákladů na jejich pořízení. Maximální výše dotace na solární panely v roce 2022 je 150 000 Kč.

Výhodou programu Nová zelená úsporám Light je jeho jednoduchost. Žádost o dotaci je možné podat elektronicky a není potřeba složitě dokládat příjmy. Stačí doložit vlastnictví nemovitosti a splnění technických požadavků na instalaci solárních panelů.

Neváhejte a využijte této jedinečné příležitosti k pořízení solárních panelů s dotací. Díky programu Nová zelená úsporám Light můžete ušetřit nemalé peníze za energie a zároveň přispět k ochraně naší planety.

Podmínky pro získání dotace

Žádat o dotace na solární panely v roce 2022 můžou majitelé rodinných domů i rekreačních objektů. Důležité je, aby byl objekt zapsaný v katastru nemovitostí a nacházel se na území České republiky. Dotace se vztahují na nové fotovoltaické systémy s výkonem od 2 kWp do 10 kWp, které slouží primárně k výrobě elektřiny pro vlastní spotřebu. Pro získání dotace je nutné splnit technické požadavky na solární panely, komponenty i instalaci. Všechny komponenty musí být uvedeny v seznamu registrovaných výrobků a instalaci musí provést certifikovaná firma. Důležitou podmínkou je také zajištění 20% vlastního podílu na financování projektu. Žádost o dotaci se podává elektronicky prostřednictvím systému Nová zelená úsporám.

Výše dotace na fotovoltaiku

V roce 2022 se Češi mohli těšit na štědré dotace na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám. Výše dotace se odvíjela od typu instalovaného systému a lokality instalace. Pro rodinné domy byla maximální výše dotace na fotovoltaickou elektrárnu 200 000 Kč. Kromě základní dotace na solární panely bylo možné získat bonusy, například za kombinaci s tepelným čerpadlem, baterií pro akumulaci energie nebo za využití střešních krytin s vysokou odrazivostí. Díky těmto bonusům mohla celková výše dotace dosáhnout až 250 000 Kč. Pro bytové domy se výše dotace odvíjela od instalovaného výkonu a pohybovala se v rozmezí od 250 000 Kč do 3 500 000 Kč. Dotace na pořízení solárních panelů v roce 2022 se těšily velkému zájmu a kapacity programu Nová zelená úsporám byly rychle vyčerpány. Pro rok 2023 se očekává pokračování dotačního programu s možnými úpravami výše dotací a podmínek.

Další finanční možnosti

Kromě programu Nová zelená úsporám, který je hlavní dotační možností na solární panely v roce 2022, existuje i několik dalších finančních nástrojů, které vám mohou pomoci s pořízením fotovoltaického systému. Mezi ně patří například:

Úvěry od komerčních bank: Mnoho bank nabízí speciální úvěry na ekologické investice, kam spadají i solární panely. Tyto úvěry mívají výhodnější úrokové sazby a delší splatnost.

Financování od dodavatelů: Někteří dodavatelé fotovoltaických systémů nabízí vlastní financování formou splátkového prodeje. To vám umožní pořídit si solární panely bez nutnosti složit celou částku předem.

Operační leasing: U operačního leasingu nehradíte celou cenu fotovoltaického systému, ale pouze pravidelné splátky, které zahrnují i ​​pojištění a servis. Na konci leasingové smlouvy pak můžete systém odkoupit za předem stanovenou cenu.

Prodej přebytků elektřiny: Pokud vaše solární panely vyrobí více elektřiny, než spotřebujete, můžete přebytky prodávat zpět do distribuční sítě. Cena za výkup elektřiny je stanovena Energetickým regulačním úřadem.

Než se rozhodnete pro konkrétní finanční nástroj, pečlivě si prostudujte všechny podmínky a porovnejte nabídky od více poskytovatelů. Důležité je zvážit i výši úroků, poplatků a celkovou dobu splácení.

Úspora s fotovoltaikou

V roce 2022 se Češi mohli těšit na štědré dotace na solární panely z programu Nová zelená úsporám. Program podporuje energeticky úsporná řešení pro domácnosti, a to včetně fotovoltaických systémů. Díky dotacím se investice do solárních panelů stává dostupnější a návratnost se zkracuje. Kolik ale s fotovoltaikou skutečně ušetříte?

Výše úspor s fotovoltaikou se liší v závislosti na několika faktorech:

Velikost a výkon fotovoltaické elektrárny

Orientace a sklon střechy

Spotřeba elektřiny v domácnosti

Výkupní cena přebytečné elektřiny

Obecně platí, že čím větší je vaše spotřeba elektřiny, tím více s fotovoltaikou ušetříte. S fotovoltaikou na střeše se stáváte částečně soběstačnými v produkci elektřiny. Vyrobenou elektřinu spotřebováváte přímo ve vaší domácnosti a snižujete tak svou závislost na dodávkách z distribuční sítě. Přebytečnou elektřinu můžete prodávat zpět do sítě a generovat tak další příjem.

Pro ilustraci: Rodinný dům s roční spotřebou 5 MWh může s fotovoltaikou o výkonu 5 kWp ušetřit až 60 % nákladů na elektřinu. Při aktuálních cenách energií to představuje úsporu několik desítek tisíc korun ročně. Investice do fotovoltaiky se tak může vrátit už za 5-7 let.

Dotace z programu Nová zelená úsporám výrazně zkracují dobu návratnosti investice do fotovoltaiky. V roce 2022 bylo možné získat dotaci až 200 000 Kč na pořízení fotovoltaické elektrárny. Kromě pořízení fotovoltaických panelů a baterií dotace pokrývají také náklady na instalaci a další související technologie.

Zájem o dotace na solární panely v roce 2022 byl enormní. Pro získání dotace bylo nutné podat žádost elektronicky a splnit všechny podmínky programu. Pro hladký průběh žádosti o dotaci se doporučovalo obrátit se na odbornou firmu s zkušenostmi s fotovoltaikou a dotačními programy.