regrese

Regrese

Jak si správně naplánovat regresi nákladů a ušetřit peníze v budoucnosti

Co je regrese a jak funguje? Regrese je statistická metoda, která se používá k analýze vztahů mezi proměnnými a predikcím hodnoty závislé proměnné na základě hodnot nezávislých proměnných. Jedná se o matematický postup, který umožňuje predikovat budoucí hodnoty na základě minulých dat. Regrese může být lineární...