rentabilita

Rentabilita

Rentabilita: Jak efektivně vytvářet zisk ve financích

Co je rentabilita a proč je důležitá pro finanční zdraví podniku? Rentabilita je míra efektivity, která vyjadřuje schopnost podniku generovat zisk v poměru k vloženým finančním prostředkům. Je klíčovým ukazatelem finančního zdraví firmy a důležitým faktorem pro investory a věřitele při posuzování její...