saldo

Saldo

Saldo: Klíč k finanční pohodě?

Co je saldo? Saldo je rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období. Pokud máte více příjmů než výdajů, máte kladné saldo, neboli jste "v plusu". Naopak, pokud máte více výdajů než příjmů, máte záporné saldo, neboli jste "v mínusu". Saldo se často používá v kontextu bankovních účtů, kde ukazuje aktuální stav...