účetní termíny

Aktiva A Pasiva

Rozluštěte tajemství aktiv a pasiv ve financích!

Definice aktiv a pasiv V účetnictví rozlišujeme aktiva a pasiva. Aktiva představují majetek podniku, tedy vše, co podnik vlastní a co mu přináší ekonomický prospěch. Patří sem například budovy, stroje, zásoby, peníze na účtech a pohledávky. Pasiva naopak ukazují, z jakých zdrojů byl majetek pořízen. Dělí se na...