dluh

Pohledávka

Pohledávka: Kdy se z ní stává noční můra?

Pohledávka: Co to je? Pohledávka je v podstatě právo věřitele požadovat od dlužníka splnění určitého závazku. Tímto závazkem bývá nejčastěji zaplacení dlužné částky, ale může se jednat i o dodání zboží, provedení práce či zdržení se určité činnosti. Věřitel má právo domáhat se splnění pohledávky...